Psicologia dona

Psicologia familiar

Psicologia forense

Sexologia clínica

Teràpia de parella

Grafologia

La grafologia és una tècnica projectiva i descriptiva que pretén analitzar l’escriptura per tal d’identificar o descriure la personalitat d’un individu i intentar determinar característiques generals del caràcter , sobre el seu equilibri mental , la naturalesa de les seves emocions , el seu tipus d’intel · ligència i aptituds professionals i , fins i tot per a alguns grafòlegs , serveix per diagnosticar el grau de salut o malaltia física i mental .

No ha de confondre grafologia amb la cal · ligrafia forense o , més apropiadament , peritatge cal · ligràfic , una disciplina utilitzada en criminologia amb el propòsit de comparar escrits i determinar , per exemple , si un document va ser signat per la persona que se suposa que ho va fer , d’utilitat a més d’en criminologia en dret , com per exemple en els testaments hològrafs . La cal · ligrafia forense està acceptada judicialment , amb fins pericials d’identificació d’individus .

Especialitats :

  • Grafologia fisiològica: relaciona els moviments gràfics i el seu origen cerebral .
  • Grafologia mèdica: diagnòstic i seguiment d’algunes malalties o alteracions de salut .
  • Grafologia emocional: consisteix en la detecció d’emocions pel contingut de l’escrit .
  • Grafologia judicial o forense: anàlisi de característiques de valor criminològic en l’escriptura .
  • Perícia Cal · ligràfica: identificació de l’autoria dels grafismes , confrontació de lletres , anònims , falsificacions , etc .
  • Grafologia empresarial o de les organitzacions : gestió de Recursos Humans , orientació i selecció de personal , valoració de càrrecs , lideratge , promoció .
  • Grafologia infantil i de l’adolescència: estudi de l’evolució de l’escriptura en relació a l’evolució de la personalitat infantil i juvenil en les seves diverses etapes .
  • Grafopsicologia: també anomenada Psicografología o Psicologia de l’escriptura. Consisteix en l’estudi i aplicació del conjunt de tècniques grafològiques avançades orientades a una interpretació científica de la personalitat a través de l’escriptura manuscrita i de manera auxiliar pel gargot i el dibuix .

Que Oferim:

Serveis en documentoscòpia , grafologia , i investigació integral per prevenir el frau a persones i / o empreses , amb un professional especialitzat i entrenat en la detecció de documents falsos .

Busquem la satisfacció total dels nostres clients sota estàndards de qualitat i millora contínua en la prestació del servei; suportats en l’experiència , el coneixement i el compromís personal .

L’exercici professional com grafòlegs , perit forense i assessors judicials permet oferir un servei òptim , i oportú a qui ho sol · liciti .

No hi ha comentaris encara.

Deixa un comentari