Psicologia dona

Psicologia familiar

Psicologia forense

Sexologia clínica

Teràpia de parella

Peritatges psicològics

Un psicòleg forense pot aportar dos tipus d’informes davant un tribunal :

Pericial : Elaborat després del nomenament i té com a objectiu respondre a les preguntes sol · licitades judicialment .

Documental Elaborat a conseqüència d’un contacte o coneixement d’un subjecte relacionat amb la seva activitat professional . Té com a objectiu descriure elements importants dels quals , segons el jutge o tribunal , poden aportar informació rellevant .

Coopera amb l’Administració de Justícia:

Psicòleg Forense als jutjats de família : guarda , custòdia i règim de visites , ( estades del menor amb un i altre progenitor després de la separació ) , protecció de menors , mediació , procediments d’adopció, impugnació de tutela , etc .
El psicòleg forense es troba en l’obligació de vetllar pel millor interès del menor en l’àmbit de les decisions que l’afecten , però també d’assegurar les condicions adequades en l’aquí i ara del procés d’avaluació .

Psicòleg Forense als jutjats i fiscalies de menors : Valoració de la situació psicosocial del menor infractor per orientar sobre la mesura socioeducativa més adequada . Conciliació i reparació . Seguiment de les mesures post sentència . Supervisió de permisos i canvis de mesures.

Psicòleg Forense en Centres Penitenciaris : Estudiar la personalitat dels interns , progressions o regressions de grau penitenciari . Llibertat condicional que els interns han comès especialment crims violents contra persones , violacions , homicidis i principalment assassinats . Permisos de sortida , risc de fuga , reincidents , etc .

Psicòlegs en Assistència a Víctimes : Agressió sexual d’adults , Acompanyament a víctimes , atenció individualitzada , orientació , etc .

No hi ha comentaris encara.

Deixa un comentari